coaching

IMG_1544

Se ha puesto tan de moda en los últimos tiempos el oficio del coaching (“entrenador” en ingles), que cabe preguntarse si no será esta la ocupación que venga a sustituir al diseño en la ya clásica pregunta de “¿estudias o diseñas?” y que ahora podría formularse en estos nuevos términos “¿parad o coach?” (así escrito, añadiendo el grafismo de la arroba, pretendiendo abarcar a ambos géneros en esa memez de lo políticamente correcto).
Lo que antes solo era una excusa para el ligoteo, ha venido a juntar en una expresión al desocupado (macho o hembra, que eso ya lo tenia la gramática resuelto desde siempre) y al listillo que pretende sacarle beneficio a la situación de crisis. Una profesión que, partiendo del mundo del deporte, va extendiéndose por todas las profesiones, seguramente con mejores expectativas de negocio para el entrenador que para el entrenado.

Porqué, vamos a ver, que un deportista veterano, a medida que sus capacidades físicas comienzan a disminuir, se dedique a asesorar a otros mas jóvenes aportando su consejo y experiencia, parece lógico y beneficioso para ambas partes. Que otras profesiones, mayormente de tipo ejecutivo - pues han sido los primeros en hacer uso de esta figura- pero también técnicas, reciban el consejo de quienes les han precedido, igualmente puede parecer deseable, siempre que estos entrenadores puedan aportar realmente su propia experiencia en el oficio. Pero que de ello se haga una profesión en si misma, ejercida por quienes no tienen, ni han tenido, que dar el callo en la profesión u oficio al que pretenden asesorar, me parece una estafa; ¿porqué no se dedican ellos a hacer el trabajo, en lugar de aconsejar, y cobrar, por decirles a otros como hacerlo?

Si además eso pretende crear escuela, sacando beneficio de enseñar a formadores, me parece una variante más del sistema de ventas piramidal, con la sola diferencia que aquí no hay otro producto que vender más que “optimismo”.

Y no es que el optimismo no sea necesario en estos tiempos dominados por la depresión, pero dudo que pagarle a alguien para inyectarlo tenga mayor eficacia que ponerle velas a algún santo; sin desmerecer por ello la parte de consuelo y esperanza que puedan aportar al angustiado ciudadano cualquiera de estos métodos.

No obstante, ante la dimensión que va tomando, en previsión de que pudiera estar equivocado y que al final demuestre ser de utilidad, quiero contribuir aportando un nombre autóctono a esta profesión, que realmente responda al sentido que se otorga, y poder así desterrar el anglicanismo del que proviene y con el que se confunde todavía más al personal. Más que nada para saber de que estamos hablando.

Existe un concepto en esta tierra que, si bien está en desuso, no por ello deja de ser adecuado; se trata de la palabra “acochar” que significa cubrir, proteger o tapar algo y se aplica al hecho de cubrir con el rebozo de la manta al niño antes de que se duerma.

Creo que esta imagen de protección y cuidado le viene bien a la profesión de “coaching”; pero existe otra aplicación que me parece todavía más adecuada al concepto que nos interesa y, esta sí, desborda optimismo.
Tratase de “l’acochador” es el nombre que se da en “els castellers”, al niño (*) que se coloca en la cúspide del “castell”, inmediatamente debajo de “l’anxaneta” haciendole de silla.
Si esta (la “dels castellers”) no es una imagen de optimismo, eficacia, coordinación, empuje, energía, participación…arte, que baje díos y lo vea.

IMG_1509

Claro, en ese caso, “l’acochador” participa (arriesga) al mismo nivel que “l’anxaneta”, y tanto como el resto de los componentes del castillo, sin los cuales no seria posible alcanzar el objetivo previsto. Me parece una metáfora excelente de la forma en que la sociedad debería estructurarse; y del lugar que deberían ocupar el “coach-acoxador”.

Si este ha de ser su puesto, bien venido sea.

(*) obviamente puede ser niño, o niña; pero esa obligación de distinguir los géneros permanentemente -además de llevarnos a absurdos como tener que distinguir entre jirafas y jirafos; que los señores tengan cuello y las señoras cuella, o que mi mujer tenga dos rodillas y un servidor dos rodillos- no hace más que complicar el lenguaje… y que “el castell faci lleña” por exceso de peso… y estupidez.

L’enxixat

IMG_2409

Hi hagué al poble un mestre -explicava la meva mare- al que, si be tothom reconeixia els seus coneixements, era incapaç de mantenir l’autoritat a l’aula; un gran inconvenient en una classe de bordegassos d’un poblet rural, més feréstecs que civilitzats. Això devia ser al principi dels anys trenta, a la classe dels nois, on assistia el meu oncle, el germà de la meva mare.
Contava que, en una ocasió, un dels nois va portar a la classe un grapat de cireres amagades dins la camisa, possiblement havien de ser el seu únic esmorzar, les quals, mig d’amagat va començar a espigolar, cosa que, naturalment va cridar l’atenció dels seus companys que començaren a demanar-li la quota solidaria de participació en el refrigeri.

Alertat el mestre per la remor provocada, va exigir al promotor del desordre la entrega immediata de la causa dels fets, és a dir, que va confiscar-li les cireres (“sideres”, segons l’argot local).
Aixó va provocar immediatament la indignació solidaria de tota la classe, tant dels que ja havien tastat els fruits com dels que esperaven fer-ho, desfermant tota una brama de protestes, més o menys somortes del tipus: - Qui ho havia de dir, un mestre lladre! Això no s’havia vist mai, un mestre lladre!! Lladre, lladre…!!
La indignació del mestre va anar pujant de to, impotent davant la insubordinació dels seus pupils, i , trasbalsat com estava, sense poder controlar-se, va començar a cridar que callessin, tot picant amb els punys closos sobre la taula… i les cireres…
-Ara fa vi!! Ara fa vi! –van cridar les criatures- ARA FA VI!!!…
El pobre home, amb la cara més encesa que el color de les cireres, no se l’hi acudir altre cosa que llançar la prova inculpatòria per la finestra… amb tan mala fortuna que, a sota, hi hagués la classe de les nenes en la seva estona de pati, les quals, en veure la pluja de fruites vermelles, començaren a cridar: BATEIG!! Bateig!!…

Si aquell dia l’home no es va suïcidar deuria ser perquè la seva poca energia l’hi impedia fins hi tot aquesta solució.
A més d’aquesta anècdota, el malnom que va quedar-li per sempre més fou el de “l’enxixat”.

A la zona on això va succeir es designa, encara actualment, amb aquest mot (“enxixat”) a una persona malaltissa, ja sia de manera transitòria o permanent; equival a estar pioc, pansit, trobar-se malament.

L’origen d’aquesta paraula, que no sembla tenir una arrel catalana, crec que podem trobar-la en un mot castellà que, en el seu moment, va aplica-se a un rei.
No fa gaire vaig trobar un text en un blog on es feien analogies entre aquest rei i l’ex president Aznar.
http://lowon.blogspot.com.es/2012/11/aznar-el-mutante.html

El rei era Carlos II, conegut a tot el seu reialme com “el hechizado”. Darrer rei de la casa d’Àustria, el qual, va haver de sofrir tota la seva curta vida, el llast patològic de l’endogàmia de les famílies reials.

el echizado

Sembla lògic deduir que aquest sia l’origen del nostre “enxixat”.

Una variant seria la paraula “encisat”, si be aquesta serveix per referir-se a algú seduït per quelcom i no seria aplicable en el mateix sentit, en cap dels cassos al·ludits.
En canvi, el mot “hechizado”, que en la traducció equivalent hauria de ser “embruixat”, s’hauria estès per tota la península, per designar al seu malaurat rei, transformant-se en passar del castellà al català, i esdevenir la variant local esmentada.
El mot seguia ben viu encara, dos segles i mig després quant, en la imaginació dels nens –i potser dels seus pares- van trobar encertat aplicar-lo, a causa de la seva manca d’autoritat, al pobre i desvalgut mestre, víctima, com el rei, de la riota de la plebs.

El que vingué després, també en ambdós cassos, fou la reacció del poder (si be no directament per la ma dels al·ludits en aquesta narració). És el que sol passar quant, aquell mana, se sent menystigud en la seva autoritat. Però no ho contarem aquí perquè ja està en els llibres d’història.

El misteri del art, o l’art del misteri

Potser una de les més recents definicions de l’art és aquella que diu “art és tot allò que els critics diuen que ho és”.

“Doctores tiene la iglesia” es deia en altes temps quan algú es veia enfrontat a algún dupte religios. L’art, doncs, acaba d’assolir el mateix nivell de trascendència que avans tenia la religió i, de la qual, l’art només n’era un simple instrument, aplicat a la voluntat doctrinaria de l’esglesia.
D’aquesta manera, allò que era el suport del missatge, s’esdevé ara, no ja vehicle per l’emisor, sinó la veu mateixa del remitent; devant la qual els critics i especialistes exerceixen de profetes i interprets, donat que “la veu de deu és incomprensible a les masses incultes”; és llogic per tant que prefereixin que el missatge sigui el maxim de inintelegible, a la manera com el llatí servia per garantir l’estatus diferenciat de les jerarquies eclesiastiques.

Malgrat tot, n’hi ha prou amb una mínima capacitat d’observació per deduír, en veure l’empremta de una petjada, que per allí hi ha passat algú. I no és necessari ser gaire llest, i encara menys erudit, per saber ràpidament si l’empremta és humana o d’algun altra animal, i cal només un mínim d’experíència per saber de quin animal es tracta.

Deduír altres detalls com l’edad, el sexe, o les condicions físiques, ja requereix alguns nivells més de coneixement i experiència però que, no obstant, poden estar a l’abast d’aquell que hi estigi interessat.
Amb l’art passa quelcom de similar: depen de l’interés que hom hi posi en esbrinar-ne el rastre. Tota obra no és més que una altra forma de petjada deixada per l’autor; i un dels mecanismes més eficassos per descobrir allò que hi diu, és intentar refer el camí que el rastre ens mostra; principalment pel què fa a la tècnica, però també, si és possible, esbrinar-ne la intenció.

L’anàlisi de la tècnica ens dirà molt de la habilitat de l’autor, sobretot si ens prenem la molestia de intentar fer el mateix. La imitació és el mecanisme bàsic de l’aprenentatge; és allò que fa qualsevol cria animal per assumir les habilitats de la seva espècie.
Només imitant ens adonarem veritablement de la dificultat que implica la realització de una obra i del nivell de domini assolit pel seu autor.

Aconseguir vencer la resistència de la materia bruta a ser dominada, sotmetent-la a la seva voluntat sense dificultat aparent, de una forma bella i elegant, és allò que el converteix en mestre. Que finalment l’imitador superi al mestre és allò que el convertirà en artista tambe a éll.

En la mesura que l’observador coneix la tècnica podrà saber si la intenció de l’autor ha estat asolida i entendre el misatge.
Cal recorre el camí - “el rastre”- en ambdós sentits per saber-ne l’origen i el destí, i també els esdeveniments del seu recorregut. Com més detalls esbrinem d’aquest recorregut, més podrem saber del misatge i del missatger… sense interprets interposats que, com ja hem dit, sovint tenen més interés en encriptar el missatge que en fer-lo esclaridor.

També ens adonarèm quan l’obra dèu més a l’accés (i l’excés) a poderosos recursos tecnològics, que a les habilitats del seu autor. La idea més simple i elemental, amplificada o multiplicada per la tecnologia més sofisticada, pot tenir una gran repercusió, deguda més al culte i admiració que desperta el desplegament tècnic, que no pas el missatge implicit en la obra.
Així un monolit de cent metres en forma de patata fregida, tindrà molta més repercusió per la ostentació dels recursos epreats que no pas per la forma de l’escultura en si mateixa, la qual, en la seva mesura original, no hagués cridat l’atenció de ningú.

En aquest sentit, l’art actual, diu més de les relacions personals amb el poder i els recursos que això possibilita, que no pas de la qualitat o nivell artistic dels seus autors, i encara menys del seu missatge.
Un simple grafisme convertit en volum i ampliat mil vegades respecte al seu esboç inicial, eleva la cotització del seu autor en la mateixa proporció. Si fa no fa, en la mateixa mesura que, qui el financia, pot fer ostentació de la seva riquesa i/o presumir d’erudició a través de la obra. Posarèm un exemple.

menina

Aquesta obra, pintada amb regalims d’esmalt sintètic sobre tela, podría il·lustrar com l’univers juga amb la materia per produír les seves formes… i fer evident, de passada, alguna de les contradiccions en que la realitat es basa.
Diu aquesta: “una cosa no pot estar en dos llocs al mateix temps, ni dues coses poden estar al mateix lloc al mateix temps”.

No obstant experimentem, amb imatges simètriques com aquesta, que dues coses (les dues mitats) han estat (en el moment de crearse) en un lloc al mateix temps, i com una mateixa cosa (la mateixa forma) està a dos llocs diferents al mateix temps.

L’art -a més d’un divertiment de dimensió còsmica- serveix per denunciar contradiccions d’aquest nivell.

Aquest missatge, però, no sol interessar a ningú. Bàsicament perque allò que es busca és el recolzament i difusió per part de la critica especialitzada, sense la qual cap mecenes hi mostrarà interès i l’obra haurà de conformarse en dormitar indefinidament en un racó de l’estudi, a l’espera de ser venuda, regalada o destruida pel estralls implacables del temps… que denuncía.
En cambi, si fos el cas que l’autor gaudís de un prestigi reconegut, fins hi tot tindría la possibilitat de ser reconvertida en una escultura monumental per decorar algúna girola o jardí public o privat i fer-ne milers de reproduccións com a record turistic.

IMG_6088

IMG_6089
estudis per covertir la imatge en volum escultoric

El que sens explica, per tant, poques vegades te a veure amb el missatge o qualitat de l’obra i sí en cambi amb la vanitat i les relacions de poder dels implicats.

L’art, com qualsevol llenguatge, suposa una descoverta del món en el mateix acte de descruire’l. Per tant parteix de la humilitat del que ignora. L’autor intenta explicar-se, entendre el món, experimentant-lo i, al mateix temps, reflectir-lo en els seus actes. És a dir, preten comprendre i fer entenedor allò que se li escapa (seguir el rastre fins a descobrir l’origen i la causa).

Que després el resultat d’aquests actes hagi de ser explicat per critics i esecialistes (substituint l’original per la interpretació) sovint de una manera encara més criptica que allò que qualsevol espectador pot entendre a través de la mateixa obra, diu més del “art del misteri, que del misteri del art”. De com convertir en llatinismes allò que hauria de resultar evident… a través de la experiència.

No se si m’he explicat?

De Pastors i ovelles

General Moragues (versió retocada)

LLIBRE D’OFICIS
DE PASTORS I OVELLES.

Vet ho aquí que una vegada hi havia un ramat d’ovelles. Era un ramat gran, n’hi havia de grasses i no tan grasses, n’hi havia de blanques, de rosses i de negres. Els prats on pasturaven no eren dels més gemosos però deu n’hi do. No es que hagués plogut molt darrerament, però la previsió dels pastors en construir embasaments havia fet que la situació fos suportable. Almenys aquest sistema havia premés d’estalviar-se els constants desplaçaments de la transhumància, i si bé el ramat no havia crescut molt la majoria d’ovelles s’engreixaven bé i la producció de llana era abundosa. Fins i tot, aquestes bones condicions del terreny feien que sovint es trobessin ovelles d’altres ramats que venien a pasturar on no els pertocava, i com es natural, eren retornades ràpidament als seus pastors.

No es pot dir que fos un prodigi d’harmonia, de baralles sempre n’hi havien, quan no era per aconseguir l’herba més tendra, era per una femella, per ajaçar-se en un lloc més càlid a l’hivern, o més fresc a l’estiu. Però solien acabar en no res, i en cas que l’aldarull fos massa gros i amenacés de trencar l’ordre i la unitat de la formació, els gossos s’encarregaven de resoldre-ho ràpidament i restablien la pau amb un parell de lladrucs o mossegant alguna pota, si calia.

D’aquesta manera s’aconseguia retenir a les ovelles dins de la cleda sense massa esforç. Només calia estar a l’aguait de que les reserves d’aigua no baixessin excessivament i deixar que les ovelles anessin buscant-se l’herba on la trobessin més gustosa. Així no semblava que els pastors haguessin de tenir cap problema, mentre les ovelles poguessin anar menjant.

Però com que no hi ha res perfecte, un dia a un dels pastors - potser degut a tenir poca feina- se li va acudir de voler dividir el ramat. Evidentment als altres no els va fer gens de gràcia i va començar la discussió.

La proposta del primer era quedar-se amb la part d’ovelles de producció càrnica i naturalment una zona restringida però de pastura més ben regada. Mentre que els altres es quedarien amb la producció de llana, i amb la major part del ramat i el pasturatge més extens.

Aquest plantejament no agradà gens als altres pastors, acostumats com estaven a controlar tota la cabana, i no els feia cap gràcia quedar-se només amb la llana mentre l’altre s’enduia la carn, tot i que s’havia comentat que l’amo era favorable a les noves corrents que tendeixen a l’especialització, que afavoreixen l’augment de la producció.

Però en un ofici tan antic costa molt canviar els costums i formes que porten tants segles d’arrelament. Els uns al·legaven que no s’hi guanyava res dividint la ramada, que el que faria seria donar-los més feina i haver de construir mes tanques, i que si el que volia l’altre era quedar-se amb tota l’aigua per al seu ramat i deixar-los a ells amb la sequera.

I l’altre els contestava que els nous mètodes exigien separar la producció de manera que permetés l’estabulació i l’alimentació amb pinsos adequats a cada funció i que els beneficis compensarien amb escreix l’esforç i la despesa que això suposava.

Una altra part de la discussió es centrà en qui es quedaria amb els gossos. En aquest punt la discussió va arribar a un grau de crispació tal que més d’un va sortir queixalat, sobretot a partir que el defensor de la divisió i dels nous mètodes va insinuar que els gossos no serien necessaris amb els nous sistemes de control electrònics i fins i tot informàtics… Aquí varen atiar-se mútuament els gossos.

Per sort la sang no va arribar al riu i van haver de parar la discussió quan va arribar el camió de l’escorxador a buscar les peces de cada setmana.
- I què farem quan arribi el llop? deia un altre tot carregant les ovelles - si no tenim gossos. - Ja saps que de llops quasi no en queden i si ens fot alguna ovella no anirà gaire lluny - responia l’altre -, hi ha mètodes de seguiment prou sofisticats com per enxampar-lo abans que sortís de la cleda, així encara que arribés a matar alguna ovella, sempre podem vendre-la per carn. I pel que fa als lladres tindrem un circuit tancat de televisió que ens permetrà vigilar tot l’exterior del recinte.

Tots aquests arguments van fer que algun dels partidaris de la unitat comencés a baixar la guàrdia. I la cosa es va complicar quan l’esquarterador de l’escorxador va pronunciar-se a favor dels nous mètodes de progrés. Somiant potser ja amb una desfilada ininterrompuda i creixent de moltons en canal sortint del seu escorxador, per proveir de carn a tot el planeta.

En mig de la discussió algú - potser en to sarcàstic va preguntar si no fora bo saber el parer de les ovelles.
Però aquesta observació, que en una altre moment s’hagués pres de broma va servir de detonant per iniciar una campanya d’informació dels dos bàndols en defensa de les respectives tesis, encaminada a celebrar un referèndum d’autodeterminació ovina.
Si els partidaris de la unitat al·legaven puresa de raça, defensa de la integritat territorial i protecció en cas d’una possible agressió per part del llop. Els progressistes responien, que quina semblança hi havia entre una merina i una churra? o una capra hispana - que també n’hi havien- o una poitevine?. Que el control s’assegurava molt millor amb l’informàtica que amb les tanques, i que la seguretat es garantitzava més amb un sistema d’aliances que no amb els gossos. I això donava peu a que els conservadors diguessin que els altres volien donar les ovelles al llop, etc., etc…

Un altre problema que es plantejà fou com s’havia de realitzar el cens electoral i la votació: Uns volien comptar totes les potes i dividir per quatre, uns altres volien comptar els caps i separar- los per races, però això semblava discriminatori.

Si uns simplement volien que els partidaris de cada opció s’agrupessin en indrets diferents, hi havia qui deia que la votació havia de ser secreta per evitar represàlies.

El cas és que mentre durava la campanya els pastors havien anat descuidant la seva feina: Els cóms ja no tenien aigua i l’herba escassejava. Les ovelles començaven a cridar i a posar-se neguitoses.

Els enfrontaments freqüentaven i ja no eren per una femella o per un tros de sòl, sinó per un bri d’herba. Baralles i escomeses sovintejaven i si bé en un principi els gossos (també malmenjats) intentaren evitar-ho, de seguida optaren per matar ovelles per satisfer la pròpia gana.

I així es produí l’estampida. Un allau de carn coberta de llana enfonsà les tanques i s’escampà per pastures veïnes, no sense esclafar en la fugida algun dels pastors desprevinguts.

Com no podia se menys els pastors de territoris veïns s’apressaren a donar ajut als pastors descuidats del territori sublevat, davant el temor que el “mal” s’escampés als seus ramats. I mitjançant una coalició de gossos d’atura procedents de totes les cabanyes veïnes, la revolta fou sufocada i les ovelles retornades al seu territori, per seguir subministrant a l’escorxador la quota setmanal de carn.

Els pastors responsables foren despatxats, i tot i que la unitat territorial fou preservada, s’iniciaren transformacions per adaptar la producció a la demanda que els nous temps requerien.

Però algunes ovelles mai van ser recuperades. Es comentà que algunes caigueren a les urpes del llop. Però la majoria encara campen per territoris sense cledes, aprenent a rememorar altres temps, ja oblidats, en que cap pastor, gos o senyor les manava.

Aprenent a distingir entre el que algú vol o el que cal.

(Aquest text forma part del llibre “Manual del creador”, de Josep Nogué)

Fusellers de muntanya (1712)

fusellers en un esteller

Un grup de fusellers de muntanya, o miquelets, confraternitzant amb els rodellers, en un esteller a les Guilleries.

can Moragues (1712)

can Moragues (1712)

El general Moragues a la seva casa pairal de Sant Hilari, acompanyat dels seus escortes.

Pertenencia

IMG_0168

Todos los billetes de €uro están decorados con arcos y puentes, cuando los antiguos estaban llenos de próceres.
La intención -dicen sus creadores- es recordarnos los puentes tendidos entre las diversas naciones y culturas, antaño enfrentadas entre si. No obstante, viendo como se van desarrollando los acontecimientos, también parecen recordarnos que ya no hay nadie que de la cara por nosotros (al cesar lo que es del cesar…), como si lo que sucede fuera un hecho físico inapelable, insalvable como la corriente de un rio. “Que cada uno se tienda sus propios puentes” “que se mojen el culo” parecen decir o, como dicen algunos explícitamente, “que se jodan”.
Más claro, agua.
Esta parece ser la divisa individualista que el dinero transmite con cada billete.

Sin embargo, por poco sociable que uno sea necesita saber que forma parte de algún modo de un grupo o colectivo. El sentido gregario de la especie nos empuja a ello.

El grupo en el que uno se integra puede ir desde la familia, clan o tribu, formas tradicionales de asociación, a cualquier otra forma más actual de agrupación, como las motivadas por intereses profesionales, por afición, vocación, servicio, gustos o tendencias de todo tipo.

Así uno puede definirse como miembro de una peña futbolística, como socio de un club de fumadores de pipa, como cofrade de una hermandad, socio de una peña gastronómica, miembro de una determinada tendencia sexual… las posibilidades son infinitas y cualquiera puede elegir formar parte de una o diversas posibilidades de asociación a las que afiliarse. Ya sea por necesidades de subsistencia o simple afición, todo individuo se siente impelido por naturaleza a trascender su ensimismamiento en pos de alguna forma de relación social. Por muy autónomo que uno se pretenda siempre se encontrará en situaciones que, por si solo, no pueda resolver, debiendo acudir a otros para que le ayuden a ello. A menudo debido a que, aquello a lo que debe enfrentarse, lo constituye una fuerza, también colectiva, a la que uno no puede hacer frente de modo individual.

Por tanto, sentirse parte de un grupo genera confianza quienes lo forman; siendo lógico que, cuanto más indefenso y vulnerable se sienta uno como individuo, con más ardor se entregue al grupo o colectivo que debe (o dice) defenderlo.

Serán así los grupos más ostentosos y agresivos aquellos que generen mas adhesiones incondicionales por parte de sus miembros; de ese modo, muchas de las acciones que en ellos se llevan a cabo serian impensables por parte de cada uno de sus miembros por separado. Lo que con ello se genera es algo más poderoso que la suma de sus partes; realimentando así el orgullo de sus miembros y haciéndolos más agresivos también en el nivel individual.

La necesidad de asociarse es algo evidente en la inchada deportiva, convertida actualmente en sucedáneo de los antiguos ejércitos, los cuales rememoran, y ritualizan, en cada encuentro la épica de las batallas; al tiempo que sirve de válvula de escape a las tensiones acumuladas tanto en el terreno particular como el social.

De algún modo también los partidos políticos (la concordancia en las denominaciones es significativa) tienen una pretensión canalizadora de energías, sin embargo el desprestigio al que les ha abocado su ineficacia y corrupción, les convierte en algo inútil para tal fin.

La pretendida globalización actual solo es efectiva realmente para el dinero y sus ejecutivos; el resto de la gente vive excluida de todo lo que el dinero decide, mientras se les mantiene anestesiados con espectáculos deportivos o musicales de toda índole que, a modo de sucedáneo, les haga inconscientes de esa exclusión, al sentirse ligados por una misma afición. Pero eso, que mientras los recursos alcanzan a todos, puede ser suficiente, deja de serlo cuando muchas de las necesidades básicas (vivienda, trabajo, comida) ya no pueden ser satisfechas.

El desmantelamiento del estado al que los políticos se han abocado equivale al “sálvese quien pueda”, dejando a los ciudadanos de este país a la intemperie, y en manos de la iniciativa personal o de grupo la gestión de sus necesidades básicas.

La crisis actual, no solo económica, sino también de valores tanto como de certidumbres, lo que está provocando una hambruna creciente de seguridad, de apoyo, de reconocimiento, de participación… cosas cada vez más difíciles de conseguir a nivel individual y que uno espera encontrar formando parte de un grupo, asociación o colectivo. Esto es terreno abonado para todo tipo de asociacionismo, desde los más caritativos y solidarios, al bandolerismo u organizaciones mafiosas de todo tipo y calaña.

El grupo que uno elija depende del talento personal y/o profesional que cada uno posea.
Lo que elige un banquero o inversor ha quedado sobradamente demostrado.

Lo que elige alguien que no tiene más recursos que la fuerza de sus manos y brazos viene muy condicionado por la escasez de la oferta. Apenas le queda otra cosa que formar parte, como carne de cañón, de alguna fuerza de choque, legal o ilegal, de las que van proliferando, y se benefician, de ese potencial, cada vez más numeroso, excluido de la sociedad.

El instinto de supervivencia es todavía más irrenunciable que el gregarismo de la especie, y cuando este no se ve satisfecho es el primero el que se activa, de modo reactivo, en quienes no han podido hallar satisfacción para el segundo.

Las ansias de participación, junto con el deseo de sentirse arropado por un entorno protector, llevan a muchos jóvenes que, en otro tiempo, habrían sido rebeldes beligerantes contra las instituciones más tradicionales, como la función publica, el ejercito o la policía, a considerarlas una opción deseable, en vista de las dificultades para encontrar cualquier otro empleo, incluyendo quienes poseen algún titulo universitario.

También muchos de aquellos que en otro tiempo se vieron forzados al servicio militar obligatorio, y ante la carencia de otro entrono protector, después de ser marginados por la sociedad, no son pocos los que buscan algún tipo de camaradería creando redes sociales entre los antiguos compañeros de armas, después de años sin contacto alguno entre ellos, basándose en la sola razón de haber pertenecido al mismo cuerpo o arma militar, como si de una religión se tratara. Ya sea por simple enamoramiento de una determinada estética, por nostalgia de la juventud perdida, afinidad ideológica o culto a la fuerza.

El caso es que toda una masa de gente desarraigada socialmente busca donde ubicarse, sin que parezca que los políticos se den cuenta de ello. Y ese movimiento es una bomba de relojería que, a menos que encuentre una forma de ser canalizada, un día estallará sin control posible, llevándose por delante a propios y extraños sin posible remedio.

Que todo ese potencial se ponga al servicio de los intereses de la banca y la especulación, o en su contra, dependerá de la ideología de los -¿pontífices?- que lo lideren, tanto como del sentido común de sus miembros. Que se decante por uno o por otro, pienso que depende también de que se imponga este, o no, por encima de aquella.

“la seño”

IMG_4805

EXPLICITUS (crónica de un fracaso)

¡Esta es una llamada de socorro!!

Entiéndase este llamado como una petición de apoyo (de cualquier tipo) destinado a la protección de un hábitat y los especímenes que lo pueblan, amenazados de extinción.

1
Aquí quiero contaros la historia de una casa.
De esta casa.

IMG_3296

De mi casa.

Fue allá por el año 1929 cuando mandó construirla mi abuelo. Sí, justo el año del CRACH, como si solo por eso ya estuviera predestinada.
Sin embargo del derrumbe bursátil seguramente ni se enteró, no solo porque no tuviera acciones de ningún tipo, ni tampoco noticia, no ya de Nueva York, sino incluso de por donde quedaba América. Él tenía ya su propia crisis particular crónica y permanente. Y esa fue la causa que motivó la construcción de esta casa; levantada a fuerza de sangre y regada con su sudor, que es como los pobres consiguen lo poco que tienen.

Harto ya de los continuos cambios de residencia a los que le obligaban los caseros de las viviendas que alquilaba, decidió procurarse su propio espacio levantando una pequeña estancia en el terreno que había heredado. De este modo su familia – la mujer y tres hijos – no deberían volver a mudarse; aun que ello significara hipotecarse, más allá de su propia vida, con la devolución del préstamo que había tenido que pedir para pagarla.

IMG_3298

2
Sirvió la casa, a pesar de sus reducidas dimensiones, como refugio provisional para hasta doce personas durante la guerra. En los dramáticos momentos de la llegada de los nacionales, vencedores del conflicto; mientras los republicanos volaban los puentes y los golpistas bombardeaban con su aviación el centro del pueblo; varios vecinos y familiares vinieron a refugiarse en ella, sobretodo durante la noche (ya que durante el día tenían que seguir atendiendo a sus obligaciones) evitando en lo posible males mayores.

IMG_3303

Vivian pobre y malamente de lo que podían cultivar en los reducidos y empinados bancales que rodean la casa, además de la cría de un cerdo, una ternera, estabulados en el pequeño semisótano, así como unas pocas gallinas y conejos que conseguían mantener alejados de algún zorro merodeador. Todo ello en el tiempo que les dejaban los trabajos discontinuos y precarios que encontraban: el abuelo de peón forestal o en alguna obra; y la abuela de cocinera en hoteles o casas particulares. En la precariedad de la posguerra, el pueblo seguía siendo lugar de veraneo de las clases acomodadas.
Así fueron criando los hijos, mientras se hacían mayores; pero el abuelo falleció antes de que ninguno de sus hijos se casara, de modo que, desde niños, tuvieron que contribuir al sustento de la familia.
La hipoteca no se pudo liquidar hasta los años 60, cuando ya mi padre tenía su propia familia y había tenido que emigrar como antes había hecho su hermano.

IMG_3301

3

La abuela siguió en la casa junto con la hija y el yerno, viviendo en las mismas condiciones precarias de siempre. Sin agua corriente, que tenían que jalar con la polea de un pozo alejado de la casa, junto al cual estaba el lavadero, al que en invierno tenían que romper el hielo para poder lavar la ropa; hasta que con el tiempo pudieron conseguir una vieja bomba que les acercara el agua a la casa.

IMG_3322

Sin luz, desde siempre, debían iluminar sus veladas con un candil de carburo (que todavía conservo)

IMG_3300

hasta que aparecieron las bombonas de butano Butzir, que podían alimentar la lámpara y la cocina sustituyendo a los antiguos fogones de carbón.
Recuerdo también una radio, con un paquete de pilas casi tan grandes como el aparato y una antena exterior para captar la señal consistente en un largo alambre de cobre tendido desde el tejado a un poste alejado de la casa. Estas eran las condiciones que yo vivía durante mis veraneos infantiles.

IMG_3326

A mediados de los años 70 la abuela sufrió una embolia cerebral que forzó a la familia a dejar la casa para mudarse al pueblo. La casa quedó así, provisionalmente, abandonada.
IMG_3297

4

Por esa época fue alquilada, como segunda residencia, a una pareja de jubilados que solían pasar en ella varios meses al año, evitando los más crudos del invierno, para lo cual se negoció con ellos la realización de algunas mejoras, tales como el añadido de un pequeño lavabo que evitara los desplazamientos a la antigua letrina, situada en la cuadra, cada vez que uno tuviera que atender sus necesidades fisiológicas. Se ocuparon así mismo de contratar una línea telefónica, lo que supuso la instalación de varios postes para el tendido de un cable hasta la conexión más próxima situada a unos 300m. de la casa.
Se tanteó igualmente la posibilidad de conectarse a la red eléctrica, pero el propietario de la finca colindante (el mismo que permitió los postes de teléfono) se negó a permitir el paso de la línea eléctrica por su terreno, alegando discrepancias con la compañía, lo que, en la práctica, suponía fastidiar al vecino (o sea, a nosotros) como revancha contra dicha compañía.
Un luminoso razonamiento…!! Que a nosotros nos dejaba a oscuras!!!

IMG_3305

Los inquilinos, no obstante, con la ayuda de algún familiar, se las apañaron para improvisar una mínima instalación eléctrica alimentada por baterías.
A ellos se debe también la eliminación de los antiguos fogones de carbón de la cocina el repintado de las puertas de las habitaciones, la substitución de la antigua puerta acristalada de la entrada o el rudimentario pavimento del aterrazamiento que da acceso a la casa.
Todo ello en condiciones bastante precarias, que no supusieron ninguna mejora sustancial para la vivienda, sin embargo evitaron un mayor deterioro.
A todo ello mi tío seguía ocupándose del cultivo del terreno, cosechando todos los años patatas y judías para su consumo familiar; lo que implicaba el constante mantenimiento y desbroce de toda la finca.
Duró este arrendamiento unos cinco años hasta que, a mi regreso de la mili, mi hermano y yo pensamos en hacernos cargo de la casa.

IMG_3302

5
Era la época en que lo neo-rural estaba de moda (supongo que como una reacción al confinamiento de tanta gente en ciudades dormitorio), los recuerdos de la infancia y la atracción por el contacto con la naturaleza, así como la belleza del entorno nos empujaban a querer recuperar el pequeño habitáculo como algo más que un simple refugio para escapadas de fin de semana.
Mientras pintábamos de colores alegres las ventanas, o compartíamos veladas con los amigos al calor del hogar, soñábamos con crear una nueva forma de vida, alejada del bullicio y el trasiego urbano.
Fue en esa época cuando decidimos perforar un nuevo pozo. Dado que en los meses de verano prácticamente quedaba seco el antiguo, pensamos que era el momento, antes de seguir soñando, asegurarse el caudal de agua suficiente, perforando uno nuevo, más profundo que nos garantizara el suministro.
Contratamos a una empresa especializada en perforaciones, constituida por dos hermanos, uno de los cuales ejercía de zahorí; quienes nos aseguraron un caudal de agua suficiente para no tener que preocuparse en el futuro. Algo bastante creíble, teniendo en cuenta que esta es una tierra con multitud de manantiales que abastecen de agua mineral a medio mundo; siendo uno de los más conocidos nuestro vecino inmediato.
Y precisamente este fue el problema. Sí, la perforación resultó un éxito absoluto. Se cumplió el caudal prometido; instalamos una bomba, las tuberías, el depósito y… al año siguiente el nuevo pozo se había secado.

Nuestro vecino, el famoso manantial, había perforado nuevos pozos más profundos, con lo que el nivel freático había bajado, chupando el agua del nuestro.
Afortunadamente, gracias a tener el pozo registrado, y a la insistencia de nuestro padre, se llegó a un acuerdo: serían ellos quienes nos pasarían el agua a nosotros. Desde entonces el agua del manantial llega a nuestra casa a través de una tubería.
Nuestro tío podía ahora regar sus patatas sin tener que ocuparse de bombear el agua.

IMG_3314

6
Lo de instalarse en la casa se fue retrasando, entre otras razones porque la dependencia del trabajo nos mantenía unidos a la metrópolis, sin por ello alcanzar la necesaria remuneración que nos permitiera poder trabajar a distancia y al tiempo acondicionar la casa. Lo de mantener una segunda vivienda no esta al alcance de todos los bolsillos, y del recuerdo de los orígenes de esta casa pervive en la familia la reticencia a comprar mediante hipotecas.

Entonces vivía (o lo pretendía) de la ilustración y el diseño gráfico e intentaba dedicarme a la pintura. Y, a pesar de las estrecheces, fue una época muy creativa e ilusionada que me llevo a pensar que sería posible vivir del arte… sin provenir de clase acomodada.
Apostar por esa opción fue el punto sin retorno de la deriva que después tomó mi vida. Podría decirse que ahí “quemé mis naves” si no fuera porque lo que tenía no era siquiera un bote salvavidas, sino un simple flotador.
De esa época son diversos carteles, la construcción de una pareja de gigantes, la publicación de un libro ilustrado sobre dragones, la colección de pinturas dedicadas al simbolismo del ajedrez, la instalación del “Mur impertinent”, la historia en cómic de la ciudad…
Seguramente no fue ajeno a ese estado de euforia lo que me llevó a iniciar mi relación con la que sigue siendo mi compañera y madre de mis hijas.
En ese momento todo era posible.
O lo parecía.

IMG_3304

7
La formación de una familia, como todo el mundo sabe, supone algunos cambios. Uno de ellos es que los amigos comienzan a estar también en la misma situación, por lo que ciertas aventuras y proyectos van quedando de lado, limitándose los contactos y eventos a celebraciones como bodas y bautizos.
Con la llegada de los hijos uno debe elegir entre el ambiente crápula o el de la crianza que, en el fondo tienen sus puntos de confluencia: ambos suponen noches en blanco y trajinar con vómitos y deposiciones varias.
Así desde que nació nuestra hija optamos por pasar las vacaciones en esta casa, lo que suponía regresar de nuevo casi a la edad media, sin más compañía que los animales del bosque, salvo las visitas ocasionales de algunos amigos quienes agradecían poder disfrutar del frescor de la foresta.

IMG_3321

Y es que el que viene por estos parajes acaba enamorándose de ellos – es la forma en que la diosa Afrodita seduce a sus victimas- sin que uno, en principio se de cuenta de las consecuencias. Algo que el visitante esporádico no tiene porque temer, al ser este un veneno que se inocula lentamente, sin embargo aquel que persiste (y yo me había caído en la marmita de pequeño) quedará literalmente “encantado”, es decir, preso de su embrujo.
Así, después de diez años de veraneo, también mi mujer quedó “encantada” por lo que decidimos instalarnos de manera permanente en la casa que levantó mi abuelo.
Además de evitar lastrarnos con una hipoteca, era la forma de construir nuestro propio relato, de crear, poseer y transmitir nuestra propia experiencia, de retomar el flujo de corriente creado por nuestros ancestros sumando nuestro esfuerzo a la estela por ellos dejada, en lugar de ser meros espectadores de realidades ajenas impuestas. Hacer de esta casa nuestro santuario.

IMG_3320

Al fin y al cabo dedicarse al arte implica demostrar que las cosas se pueden hacer para satisfacción del bienestar interior, de manera gratificante, simplemente por el gusto de hacerlas, y no por la recompensa económica que de ello se obtiene.
Tal vez si esa fuera la motivación de la sociedad, otro gallo nos cantaria.

8
“El trabajo que aumenta las necesidades es vano.
El que las disminuye es sagrado.
El mundo practica el primero.
Los sabios ayudan al segundo.”
(Louis Cattiaux)

En principio uno se cree dueño y señor del espació que habita (¿cómo podría de otro modo el pintor enfrentarse a la tela?) pero después se da cuenta que es al revés, que es el territorio quien le señorea a uno.
Y no solo porque las condiciones ambientales, como la geografía o el clima, imponen sus rigores, que a eso uno siempre se adapta (o muere en el empeño). El señorío que peor se lleva es el de las leyes que nos damos los humanos y la forma en que sus representantes las aplican.
En razón del bien común siempre hay quien se erige en señor de personas y haciendas y dicta que se puede hacer o no, metiéndose en casa ajena.

El primer contratiempo se dio, ya antes de habitar la casa, por el tendido de la línea telefónica (la anterior había sido dada de baja). Habiendo ya la compañía instalado los correspondientes postes, fue denegado el permiso del ayuntamiento por el técnico municipal, alegando este que el trazado debía ser enterrado; todo ello a causa de las trifulcas existentes entre las dos entidades.
Admitiose, después de diversas entrevistas con el susodicho, el trazado aéreo provisional mientras se realizaban las obras de un vial de la carretera (por donde debía cruzar la línea telefónica), pero que, una vez acabadas las obras, los postes deberían ser retirados y la línea soterrada por parte de la compañía y que, en caso de no hacerlo, el ayuntamiento retiraría los palos “cargando los costes al usuario” (sic)!!!
Es decir, que un conflicto entre el ayuntamiento y la empresa de teléfonos debía pagarlo el usuario.
Siempre funden los plomos por el punto más débil!!

IMG_3310

No quedó ahí la cosa. También la instalación de placas solares fotovoltaicas estuvo sujeta a demora en razón de pedir el técnico municipal un “informe de impacto ambiental”…
¡¡ Por la instalación de seis placas!!!
Realmente no se puede tachar a su señoría de poco escrupuloso.
Finalmente, tras la correspondiente visita de acatamiento, se le hizo notar lo exagerado de su petición, pues ni siquiera se había percatado del número de placas que constaba en la solicitud.

Pasaron algunos años, y ante las limitaciones energéticas que suponía depender exclusivamente de la energía solar, pensamos conectarnos a la red aun que ello supusiera tener que lidiar de nuevo con las instancias burocráticas.
Solicitamos la conexión a la red eléctrica y la compañía envió a uno de sus técnicos para hacer el informe… después paso un año y nadie daba noticias.
A través de unos amigos conseguimos hablar con el responsable de zona, el cual nos dijo que no había constancia de nuestra solicitud. Que la mandáramos de nuevo por fax y se reiniciaría el proceso. Así lo hicimos, con lo que volvió el mismo técnico anterior a repetir su informe. Acto seguido se nos solicitó el pago previo de 18.000 € como condición para continuar el proceso. Hicimos el ingreso. Y de nuevo silencio.

Al preguntar que pasaba se nos informó que el proyecto había sido impugnado (¡¡ oh sorpresa!! ) por el ayuntamiento.
¡Nuestro escrupuloso amigo, de nuevo!!
Otra vez fui a pedir audiencia a su señoría. Me dijo que el trazado debía ser enterrado y no aéreo como pretendía la compañía.
-Bien -le contesté – pues dígales como lo quiere y que lo hagan así.
- No es este mi trabajo –me replicó- que presenten un nuevo proyecto y ya se verá.

Tres proyectos -TRES!- hubo que hacer antes de otorgar su consentimiento. Y cuando finalmente fue admitido, tampoco la compañía daba señales de vida.
Mientras tanto estaba a punto de caducar el plazo para la subvención que habíamos pedido como ayuda a las mejoras rurales.
Requerida la empresa eléctrica nos respondieron que todavía no habían recibido ninguna autorización escrita del acuerdo con el ayuntamiento.
Otra vez tuve que volver a solicitar dicha autorización, que sí, finalmente fue emitida.

Solo por los pelos, y gracias a una prorroga de tres meses, pudimos beneficiarnos de la subvención solicitada (de la cual tuvimos que restar los correspondientes impuestos es decir: devolver, al estado, una parte de lo que, el estado, nos daba).
En menos de dos semanas estuvo realizada una obra que había sido solicitada, por primera vez, dos años antes.
¡¡Bendita Burocracia!!

IMG_3462

9
Mientras, y con el dinero obtenido por la realización de unas pinturas para un museo arqueológico, yo seguía ocupado realizando el acondicionamiento de la casa; generalmente solo, ocasionalmente ayudado por algún amigo o un profesional, cuando podíamos pagarlo. Así me ocupe de realizar la nueva cocina , el baño y el estudio; pues hasta que no quedó concluido no tenía donde trabajar, por lo que encaminé mi actividad artística a pintar paisajes de caballete. También la instalación eléctrica fue cosa mía, en ese caso con el asesoramiento de mi hermano.
Todo ello teniendo que compatibilizarse con el mantenimiento del entorno que, a poco que uno se descuide, la vegetación vuelve a reclamar sus derechos (la forma en que Afrodita viene a cobrarse sus pócimas).

IMG_3459

Por ello decidí plantar una viña en los bancales que ya nuestro tío, a causa de los años, no podía seguir cultivando. Ahora nos tocaba cuidarle a él.

A pesar de todo he seguido pintando y realizando algunas exposiciones; una con los paisajes de caballete, más tarde una recopilación de mi obra, también algunas obras de tipo rupestre desperdigadas por estos bosques y últimamente una colección experimental realizada con esmaltes sintéticos fruto, de alguna forma, de las vivencias en este territorio. Una vía que no he podido desarrollar más por falta de espacio.

IMG_3463

Mi estudio se ha quedado pequeño para trabajar y guardar mi producción, que ante la falta de proyección, y sin salida, se ha ido acumulando.
Para quienes no contamos con la bendición de los poderosos, ni nuestro esfuerzo ni nuestros logros merecen recompensa (la recompensa de poder seguir dedicados a lo que nos llena) antes, al contrario, todo son impedimentos a nuestra labor únicamente por el hecho de no ser reconocida; con lo cual, al no poder realizarse en las condiciones requeridas, se le impide el optimo desarrollo para que pueda llegar a alcanzar todos sus posibles logros.
Así se cierra el círculo, aquel que nace sin recursos se le impide llegar a conseguirlos por mucho que se esfuerce. Mientras que quien es reconocido por el poder se le abren todas las puertas, teniendo a las instituciones a su servicio y no en contra; modificando o adaptando las leyes a su favor, si hiciera falta.

IMG_3306

De ese modo es como el esfuerzo por permanecer y sobrevivir en ese lugar, que por una parte nos enriquece espiritualmente y llena de sentido, nos ha ido desgastando física y anímicamente, restándonos energías para las labores creativas que debían procurarnos los medios de subsistir en él.
Desgaste del que se alimenta lo urbano en detrimento de los pueblos. Convirtiéndonos a todos en “ciudadanos”, en individuos. Así es como el poder nos reduce a partículas contables, dependientes del capital y al servicio de la capital y sus burócratas.
En lugar de fiar en los propios recursos y habilidades, fomentando las relaciones cooperativas y de vecindario, que nos proporcionen autonomía, integración y libertad.

IMG_3307

Como no podía ser de otro modo también ello tiene su reflejo en el arte. Cuanto más se nos convierte en masa anónima, más se alaba la singularidad del artista, el elitismo del comprador y el precio la obra. El resultado es un gran numero de artistas singulares… que repiten hasta el infinito la misma obra.
No en balde –es ley capital- “solo se vende aquello que ya está previamente vendido”.
Por el contrario, el arte de compartir quita protagonismo al autor, pero se valora la obra por su función y no por lo que vale, con lo cual no tiene precio. Nunca es igual, al ser fruto de las circunstancias; es imprevisible, pero útil para quienes participan o gozan de ella. Es gratificante.
Así mi casa y mi producción tienen un gran valor vivencial, para nosotros, pero no precio. Que equivale a decir: no se venden.

IMG_3317

10
Intenté construirme un estudio más amplio. Disponía de espacio, algún dinero (poco) y mis propias manos y capacidades para hacerlo.
Pero otra vez la ley (que no la justicia) ha venido a cruzarse en mi camino: “no se puede edificar en esta zona”. Al menos de momento. Ni la caseta para el perro. Sería ilegal.

Debía ser una estructura que recogiera los esquemas de mi tratado “manual del creador” el cual, basado en los símbolos del ajedrez, analiza el poder de las formas, tanto como las formas de poder.
Pero la ley (o quien la interpreta) lo impide. Impide el armónico desarrollo de quienes aquí vivimos preocupados y agobiados, por mantener en el mejor estado el espacio que habitamos, sin perjudicar a nadie con ello y ajenos a cualquier especulación inmobiliaria. ¿Será esa la causa?
Con la intención de impedir abusos, tiende la ley a impedir iniciativas antes que fomentarlas; pero la aplicación personal a ese temor que hacen algunos funcionarios, convierte las leyes en autenticas herramientas de castración, cuando no de simple expresión de su parcela de poder.

IMG_3313

No en vano el miedo es el veneno que destila el poder y la información el medio por el que lo inocula.
Finalmente, la forma que ha ido adquiriendo la casa (como un organismo vivo), es fiel reflejo de todos los condicionamientos que han debido soportar quienes en ella vivimos; debiendo adaptarse tanto al terreno como a las circunstancias político-económicas que afectan a sus ocupantes. Si tuviera que definirlo en la terminología artística diría que, lo que comenzó siendo un proyecto conceptual, tal vez ilusorio (motivado por la ilusión de sus autores), libre, abierto a infinitas posibilidades; ha acabado siendo lo que podríamos llamar una obra surrealista (por su ejecución), conservadora (por economía), sometida a las tozudas leyes de la realidad; al fin y al cabo, tanto, o más, arbitrarias (alucinantes) que las naturales.
Su cuerpo contrahecho (al igual que el rostro de un anciano) muestra todas las alegrías y los padecimientos a que se ha visto sometida.

IMG_3467

Como una metáfora de nuestro tiempo, lo que pretendía ser únicamente el medio donde desarrollar nuestra vida, donde ejercer y desarrollar nuestras capacidades, de trascender la mera supervivencia, de soñar y dar forma a los sueños; ha acabado siendo un lastre material, el protagonista de nuestros desvelos, al vernos sometidos a las pesadillas iconoclastas, esterilizantes, del poder.
¡Que agotador es nadar contracorriente!

Y es que la ley no distingue, ni la naturaleza, entre legítimo o ilegitimo; pero si uno no obtiene reconocimiento es un bastardo y corresponde al juez hacer esta distinción. Y es su poder aquello que paraliza, impidiendo el natural crecimiento de las cosas y las personas, siendo no pocas veces la causa de la esterilidad de nuestros recursos; ya solo sea por la demora en su veredicto.
Contra la espada y la pared, pues, estamos. Ni avanzar podemos, ni retroceder.

IMG_3465

Vive el artista de ser reconocido como tal, por lo cual yo no lo soy. Mis obras (entre las cuales mi casa) están ahí, se acumulan, pero no existen; tampoco yo. Y, en ese sentido, somos una entelequia, una abstracción; tan etérea como el concepto más intangible del arte contemporáneo.

“El árbol produce frutos sin preocuparse de quien los comerá, pero necesita de la lluvia y el sol como todos los seres vivos” (Louis Cattiaux).

IMG_3312

Tenia la esperanza de que la finca pudiera ser un laboratorio -abierto a colaboraciones e iniciativas diversas- donde experimentar con los recursos y materiales de la zona, un espacio libre de determinismos, sin objetivos preestablecidos; un proceso de arte vivo donde las acciones fueran fruto de la adaptación al entorno (incluyendo sus rigores); y no sujeto a intereses externos y siempre pendientes de autorizaciones previas. Y a pesar de todo, en cierta forma, lo es.
En una época donde se ha perdido el norte y nadie sabe que rumbo tomar, fomentar la exploración debería ser preferible a continuar por los viejos senderos, o reproducir los mismos esquemas que nos llevaron al desastre. En ello radica su función el arte. Más no parece que vaya a ser ese el futuro.

Tal vez por ello me he quedado solo con mi idea, pero una sola persona no da abasto a cubrir todos los frentes; y se por experiencia que lo que se deja en el exterior la naturaleza lo destruye en menos tiempo del que llevó construirlo. Pero todavía más agotador que enfrentarse a la naturaleza –lo que seca el pozo de nuestra creatividad- es tener que defenderse ante las arbitrariedades.

Sabemos que todo lo humano es esencialmente efímero, sin embargo quien lo realiza debe sentir que aquello merece el esfuerzo. Que satisface alguna necesidad, que tiene alguna repercusión en el entorno. Esta casa, y todo lo que contiene, es el resultado de la voluntad de permanecer a pesar, o en contra, de las adversidades, ya sean estas naturales o gubernativas, sin embargo en este momento tanto mis esfuerzos como mis ideas se desvanecen en mi mente, o en el territorio, como la manteca en el fuego, sin llegar a plasmarse. Por eso mostrarles el relato de nuestra experiencia es ya el último acto creativo que puedo permitirme.

11

“Hacer lo que no se predica y predicar solamente lo que se ha hecho” (Louis Cattiaux).

IMG_3311

Tratase el arte contemporáneo como antaño se hacía con las reliquias de los santos. Siendo un reflejo de la sociedad, la beatificación del arte y los artistas sirve, además de el encumbramiento de sus sacerdotes-interpretes, para impedir cualquier iniciativa o libre creación de los no iniciados (no homologados por la elite), condenados a simple rebaño de adoradores, en masa enfervorecida de hinchas (el deporte es su manifestación litúrgica más popular), excluidos del beneficio que de ellos se extrae.
En lugar de pedir participación -de ser “arte y parte” en nuestra vida- nos conforman con el papel de simples espectadores.

IMG_3309

De los santos y sus reliquias se espera que obren milagros y el único milagro que ahora se le pide al arte, aquellos que lo consagran, es que convierta todo lo que toca en dinero lo que, además, enardece la devoción de las masas.
Nuestra cultura capitalista se basa en ello. Y me temo que también su quiebra.

IMG_3325

Por eso el levantar esta casa sin apenas recursos, pretender seguir produciendo obras sin saber como llegar a fin de mes, no se considera “milagro”, sino más bien “patología” según el criterio de quienes otorgan los marchamos.
Quienes así quedamos excluidos del santoral, jamás tendremos oportunidad de acceder a los foros donde se trafica con el negocio del arte. No obstante nuestras obras y experiencias podrían ser de utilidad a la gente, por si mismas (son la demostración de lo que se puede hacer sin recursos), sin ser negocio para las elites. Pues son accesibles a todos, no necesitan devociones sacramentales.
Pero el ascetismo no suele tener predicamento.

Mi abuelo, un simple peón forestal, nunca supo de la crisis del 29, ni tampoco de arte, y sin embargo, con los compañeros del sindicato local al que pertenecía, fueron capaces de levantar en el pueblo un economato para obreros , con pescadería, cafetería y una sencilla pero preciosa sala de baile, donde satisfacer, además del cuerpo, las necesidades del espíritu. El edificio todavía pervive, reconvertido en “centro cultural” (lo que justifica el espacio, pero no el espíritu cooperativo que lo engendró), en el que, a la antigua sala de baile, creada para solaz de las clases populares, se la denomina “sala noble”, para que quede claro por donde van los tiros actualmente; como si únicamente la nobleza (ahora aristocracia de la especulación) pudiera tener el monopolio de la alegría, el buen gusto y la belleza.
Y lo peor es que parece ser esta la opción que se impone.

Pensaba, ingenuo de mí, que otras formas eran posibles, y tal vez lo fueran si, en lugar de tanto interventor dedicado a entorpecer iniciativas, se favoreciera la cooperación y aprovechamiento de las capacidades y conocimientos de las gentes sin cobrarles previamente peajes.
Más debo reconocerlo, estaba equivocado. El señor no lo permite…

IMG_3466

…“Eppur si muove”.

CODA
Se calcula que en este mundo, que se pretende globalizado, cualquiera está a solo seis pasos de conectar con un determinado punto o persona del planeta. ¿No se nos vende la telemática para este fin?
Les desafío a demostrarlo.

¡Esta es una llamada de socorro!!

Por la que ruego a quienes esto lean y sean más hábiles que yo en el manejo de estos medios, tengan a bien divulgar este mensaje por la red, al objeto de que nuestras rogativas lleguen a alguno de esos, potentados, coleccionistas millonarios, que no saben que hacer con su dinero (a intelectuales influyentes, expertos, gestores de arte, asesores, curadores, coachings… o, en su defecto, a una multitud de desheredados), que tengan a bien colaborar con su patrocinio o mecenazgo a la promoción de mis obras, para sacarlas del confinamiento en que se hallan.

Entiéndase este llamado como una petición de apoyo (de cualquier tipo) destinado a la protección de un hábitat, y los especímenes que lo pueblan, amenazados de extinción.

No. No puedo garantizarles ningún beneficio.
Más… tal vez sí, la salvación de sus almas.

IMG_3315

END

————————————————————————————————————-

(English) / Traducción de Lorena Parra

EXPLICITUS (chronic failure)

This is a call for help!

This call should be understood as a request for support (any kind) for the protection of habitat and specimens that populate it, threatened with extinction.

1
Here I want to tell you the story of a house.
From this house.

From my house.

It was back in 1929 when my grandfather ordered to build it. Yes, just the year of CRACH, as if only because it was already doomed.
But the stock market crash probably did not even notice, not only because they have actions of any kind, nor news, not New York, but also of where America was. He already had his own particular crisis chronic and permanent. And that was the cause that motivated the construction of this house, raised a force of blood and watered with their sweat, which is how the poor get what little they have.
Fed up with the constant changes of residence to which he was forced landlords who rented housing, decided to provide their own space up a small room in the land he had inherited. Thus his family - the wife and three children - should not move back, even if it meant that mortgaged beyond their own lives, the return of the loan you had to ask to pay.

2
He served the house, despite its small dimensions, such as temporary shelter for up to twelve people during the war. In the dramatic moments of the arrival of the national winners of the conflict, while the Republicans were flying bridges and the coup with its aviation bombed the town center, several neighbors and relatives came to take refuge in it, especially at night (as during the day had to continue to meet their obligations) as far as possible avoid greater evils.

They lived poor and badly than they could grow in the narrow and steep terraces surrounding the house, besides raising a pig, a calf, housed in the small basement and a few chickens and rabbits who managed to keep out of any marauding fox. This time they left the discontinuous and precarious work were: the grandfather of forest pawn or in some work, and grandmother cook in hotels or private homes. The precariousness of the war, the town was still a summer resort for the affluent.
Thus they were raising their children while they grew older, but the grandfather died before any of his children to marry, so that, as children, had to help support the family.
The mortgage could not be settled until the 60’s, when my father had his own family and had to emigrate as he had done his brother.

3
The grandmother went in the house along with the daughter and son, living in the same precarious as ever. Without running water, they had to pull the pulley of a well away from the house, beside which was the laundry, which in winter had to break the ice to wash clothes, until eventually able to get an old pump the water near them home.
No light has always had to illuminate your evenings with a carbide lamp (which I still have) until the gas bottles Butzir appeared that could power the lamp and replacing the old kitchen stove coal.
I also remember a radio with a battery pack almost as large as the device and an external antenna to pick up the signal consisting of a long copper wire stretched from the roof to a post away from the house. These were the conditions that I lived during my childhood summers.

In the mid 70’s grandmother suffered a stroke that forced the family to leave the house to move into town. The house was so, temporarily abandoned.

4
At that time it was rented as a second residence, a retired couple who used to spend on it several months a year, avoiding the coldest of winter, which was negotiated with them the realization of some improvements, such as the addition of a small sink to avoid trips to the old outhouse, located in the block, every time you have to meet their physiological needs. They worked very well hire a toll, which was the installation of various posts for the laying of a cable connection to the nearest located about 300m. of the house.
It also probed the possibility of connecting to the mains, but the owner of the property adjacent (same as telephone poles allowed) refused to allow the passage of the electric line for his land, saying disagreements with the company, that, in practice, meant to spite the neighbor (that means, us) as revenge against the company.
A luminous reasoning…! That left us in the dark!

Tenants, however, with the help of a relative, they managed to cobble together a low battery-powered electric system.
They should also be removing the old coal stove in the kitchen refinishing the doors of the rooms, the replacement of the old glass door entry or rudimentary terracing pavement giving access to the house.
All in very precarious conditions, this did not involve any substantial improvements to housing, but prevented further deterioration.
To all this, my uncle was seized of land cultivation, harvesting every year potatoes and beans for household consumption, which meant the constant maintenance and clearing of the whole farm.
This lease lasted about five years until, on my return from the military, my brother and I think take care of the house.

5
It was the time when the neo-rural was fashionable (I suppose as a reaction to the confinement of so many people in bedroom communities), memories of childhood and the lure of the contact with nature and the beautiful surroundings we pushed to want to recover the small room as more than just a haven for weekend getaways.
While we were painting brightly colored windows, or shared the evening with friends by the fireside, we dreamed of creating a new life, away from the urban hustle and transfer.
It was at that time when we decided to drill a new well. Since in the summer months was practically dry old thought it was the time before to dream, to ensure sufficient water flow by drilling a new, deeper than we guarantee the supply.
We hired a company specializing in drilling, consisting of two brothers, one of whom practiced dowsing, who assured us water flow enough to not have to worry about the future. Something quite credible, given that this is a land of many springs that supply mineral water half the world, being one of the best known our immediate neighbor.
And this was precisely the problem. Yes, the drill was a success. Marked the flow promised installed a pump, piping, tank and … the following year the new well was dry.

Our neighbor, the famous spring, had drilled new wells deeper, so that the water table had dropped, sucking the water from our own.
Fortunately, thanks to having the well recorded, and the insistence of our father, agreed: we would be they who would pass the water to us. Since then the spring water comes into our house through a pipe.
Our uncle was now able to irrigate his potatoes without having to deal with pumping water.

6
I installed in the home was delayed, partly because the dependence of work kept us together in the metropolis, without reaching the required compensation that would allow us to work remotely and while conditioning the house. We maintain a second home is not available to all budgets, and the memory of the origins of this house lives on the family’s reluctance to buy by mortgages.

Then he lived (or intended) of the illustration and graphic design and tried to devote himself to painting. And despite the hardships, was a very creative and excited that led me to think it would be possible to live without art … come from upper class.
Go for that option was the point of no return drift after took my life. Arguably there, “I burned my bridges” was it not that I had been not even a lifeboat, but a simple float.
From that time are different signs, the construction of a pair of giants, the publication of an illustrated book about dragons, the collection of paintings dedicated to the symbolism of chess, the installation of “Mur impertinent” in comic book history of the city …
Certainly was no stranger to that state of euphoria that led me to begin my relationship with what is still my partner and mother of my daughters.
At that time everything was possible.
Or so it seemed.

7
The formation of a family, as everyone knows, is some changes. One is that the friends begin to also be in the same situation, so that certain adventures and projects are being left aside, limited contacts and events to celebrations such as weddings and baptisms.
With the arrival of children one must choose between debaucheries or environment of upbringing, in the background have their common ground: both involve sleepless nights and bustle with vomiting and stool number.
So since our daughter chose to spend the holidays in this house, which meant returning back almost to the middle ages, with no company but forest animals, except for occasional visits from friends who were grateful to enjoy the freshness of the forest.
And is that which comes from these parts just falling in love with them - is the way the goddess Aphrodite seduces his victims-without one, in principle account for the consequences. Something that visitors need not fear sporadic, as this is a poison that slowly inoculated, but one that persists (and I had fallen into the pot as a child) will literally “delighted” that is, a prisoner of his spell.
So, after ten years of summer, my wife also was “delighted” so we decided to settle permanently in the house that raised my grandfather.
Besides avoid to burden us with a mortgage, was the way to build our own story, to create, own and convey our own experience, to return to the current flow created by our ancestors by adding our efforts in the wake left by them, rather than be mere spectators of alien realities imposed. Make this house our sanctuary.
At the end of the show to pursue art implies that things can be done to the satisfaction of being inside, so rewarding, just for the sake of doing them, and not for financial reward is obtained there from.
Maybe if that was the motivation of society, we would sing a different story.

8
“The work that increases the need is futile.
The decreases that is sacred.
The world practice first.
The wise help the second. ”
(Louis Cattiaux)

At first you think lord and master of spaced living (how could it otherwise the fabric face painter?) But then realizes it is upside down, which is the territory one who dominates.
And not just because the environmental conditions, such as geography or climate, imposing their harsh, so that you always adapt (or die in the effort). The manor is the worst takes the laws that we humans and their representatives how they apply them.
Because of the common good who always stands lord of persons and property and issues that can be done or not, getting into people’s houses.

The first setback occurred even before inhabit the house, laying a telephone line (the previous one had been removed). Having already installed the appropriate company posts was refused permission by the technical council of the city, claiming that the route was to be buried, all on account of the squabbles between the two entities.
It was admitted, after several interviews with the above, the provisional air route while performing the works of a vial of the road (where the phone line had to cross), but that once the works were finished, the posts should be removed and underground line from the company and, if otherwise the council would withdraw the suits “carrying costs to the user” (sic)!
That is, a conflict between the council and the phone company had to pay the user.
Always melt leads to the weakest link!

There was not the thing. Also installing solar photovoltaic panels were subject to delay due to ask the municipal technician an “environmental impact report” …
For the installation of six plates!
You really cannot delete your lordship unscrupulous.
Finally, after the corresponding compliance visit, he noted exaggeration of your request; it had not even noticed the license plate number as reflected in the application.

Some years passed, and with energy constraints posed by relying exclusively on solar power, connect to the network think that even if it meant having to deal again with bureaucratic agencies.
Request connection to the mains and the company sent a technician to make the report … then spent a year and no tidings.
Through some friends got to talk to the territory manager, who told us there was no record of our request. That the fax sent it out again and would restart the process. So we did, so it turned to repeat his previous technical report. Then we asked the prepayment of € 18,000 as a condition to continue the process. We checked. And again silence.

When asked we were told was going on that the project had been challenged (surprise, surprise!) By the council.
Our scrupulous friend, again!
Again I went to ask his lordship hearing. He said that the route was to be buried and not air as intended by the company.
‘Well,’ I said - they tell how they want and to do so.
- This is not my job, I replied to present a new project and we’ll see.

Three projects, three! - Had to do before giving consent. And when it was finally admitted, neither the company showed signs of life.
Meanwhile he was about to expire the deadline for the grant we requested to help rural improvements.
Required the electricity company responded that we had not yet received any written authorization of the agreement with the city.
Again I had to reapply for approval that yes, finally was issued.

Only by the hair, thanks to an extension of three months, could benefit from the grant requested (which we had to subtract the corresponding taxes i.e. return to the state, part of which, the state gave us).
Within two weeks she was on a work that had been requested for the first time, two years earlier.
Bureaucracy Blessed!

9
Meanwhile, and with the money after making a few paintings for an archaeological museum, I was busy doing the conditioning of the house, usually alone, occasionally helped by a friend or a professional, when we could afford it. So do I deal with the new kitchen, bathroom and study, it was not closed until I had to work, so we walked my artistic activity easel to paint landscapes. Also the wiring was up to me, if so advised by my brother.
All this having to be made compatible with maintaining the environment, as soon as one is neglected, the vegetation returns to claim their rights (how Aphrodite comes to take its potions).
So I decided to plant a vineyard on the terraces and our uncle, because of the years could not continue farming. Now we had to look after him.
Yet I continued painting and doing some shows, one with the landscape easel, later a collection of my work, also works of scattered rock type these forests and ultimately a collection made with synthetic enamels experimental result, in some Thus, the experiences in this area. One way that I could not develop more due to the lack of space.

My research has become too small to work and keep my production, which in the absence of projection, and end, has been accumulating.
For those who do not have the blessing of the powerful, not our effort and our achievements deserve reward (the reward of being able to follow what we are dedicated full) before, on the contrary, all are impediments to our work solely because of not being recognized, thus, unable to be under the required conditions, is prevented from optimal development so you can get to achieve all possible success.
This closes the circle, one that is born out of resources it makes it impossible to get them by any stretch. While he is known for power are opened all the doors, with the institutions that serve it, not against, modifying or adapting the laws in their favor, if necessary.

Thus is the effort to remain and survive in that place, on the one hand enriches us spiritually and meaningful, has been physically and emotionally wearing, subtracting us creative energies to the work to be ourselves the means to subsist on it .
Wear it feeds the urban to the detriment of the people. Becoming all “citizens”, individuals. This is how we can reduce accounting particles, dependent on capital and serving the capital and its bureaucrats.
Instead of trust in one’s own resources and skills, fostering cooperative relationships and neighborhood, we provide autonomy, integration and freedom.

How could it be otherwise, it also is reflected in art. The more we become anonymous mass, the more you praise the uniqueness of the artist, the elitism of the buyer and the price the work. The result is a large number of unique artists … endlessly repeating the same work.
No wonder law-capital is “only that which is already sold previously sold.”
By contrast, art takes center stage to share the author, but the work is valued by its function rather than what it’s worth, which is priceless. Never the same, being the result of circumstances, is unpredictable, but useful for those who participate or enjoy it. It is rewarding.
So my house and my production are valuable experiential, for us, but not price. That is to say: do not sell.

10
I tried to build a larger study. I had space available, some money (a little) and my own hands and skills to do so.
But again the law (not justice) has come to cross my path, “cannot be built in this area.” At least for the moment. Neither the dog’s house. It would be illegal.

He must be a structure to collect my treatise schemes “creator’s manual” which, based on the symbols of chess, analyzes the power of forms, both as forms of power.
But the law (or who sings it) prevents it. Hinders the harmonious development of those who live here worried and burdened, to keep in the best space we inhabit, without hurting anyone with it unrelated to any speculation. Could this be the cause?
In order to prevent abuse, the law tends to impede rather than promote them initiatives, but the personal application of this fear that some officials do, makes laws in authentic tools castration, if not simple expression of their place of power.

Not surprisingly the fear is the poison that exudes power and the means by information that inoculated.
Finally, the form that has gained the house (as a living organism), is a true reflection of all the constraints that have to endure who live in it, must be adapted to both the field and the political-economic circumstances that affect their occupants . If I had to define it in artistic terms I would say that what began as a conceptual project, perhaps illusory (motivated by the hope of the authors), free, open to infinite possibilities, has ended up being what we might call a surrealist work (for execution), conservative (for economy), subject to the laws of stubborn reality at last, after all, much, or more, arbitrary (awesome) than natural.
His misshapen body (like an old man’s face) shows all the joys and sufferings to which has been submitted.

As a metaphor for our time, which was intended to be only medium in which to develop our life, which to exercise and develop our capacity to transcend mere survival, to dream and to shape the dreams has ended up being a drag material, the protagonist of our labors, seeing us subject to nightmares iconoclasts, sterilants and power.
It is exhausting swim upstream!

And is that the law does not distinguish, not nature, between legitimate or illegitimate, but if you do not get recognition is a bastard and for the court to make the distinction. And that paralyzes their power, preventing the natural growth of things and people, being not infrequently the cause of the sterility of our resources, and only because the delay in its verdict.
Against the rock and therefore we are. Neither can advance nor retreat.

Live the artist to be recognized as such, so I’m not. My works (of which my house) are there, build up, but no, not me. And in that sense, we are a pipe dream, an abstraction, as ethereal as the intangible concept of contemporary art.

“The tree produces fruit without worrying about who will eat, but it needs rain and sun and all living things” (Louis Cattiaux).

I was hoping that the farm could be a laboratory-open to collaborations and initiatives, to experiment with various materials and resources in the area, a clearance of determinism, without predetermined targets, a process of living art where the actions were the result adaptation to environment (including its rigors) and not subject to outside interests and always aware of prior authorizations. And yet, somehow, it is.
In an age where it has lost its way and nobody knows what direction to take, encourage exploration should be preferable to continue along the old trails, or play the same patterns that led us to disaster. That is its function art. More is not likely to be the future.

Perhaps this is why I am left alone with my idea, but one person cannot keep covering all fronts, and from experience that what is left outside in nature destroys it took less time than building it. But even more stressful than dealing with the nature-that dry the well of our creativity, is having to defend themselves against the arbitrary.

We know that all humans are essentially ephemeral, but who does it should feel that this is worth the effort. That satisfies a need that has any impact on the environment. This house and everything in it is the result of the will to remain in spite of, or against the odds, be they natural or governmental, but now both my efforts and my ideas die in my mind, or in the territory, like butter in the fire, without being translated. So show them the story of our experience and the ultimate creative act I can afford.

11

“Do what you preach and preach not only what has been done” (Louis Cattiaux).

It treats contemporary art as once was done with the relics of saints. As a reflection of society, the beatification of art and artists used in addition to the rise of their priests, interpreters, to prevent any initiative or free creation of the uninitiated (not approved by the elite), condemned to simple herd worshipers fervently mass of fans (the sport is more popular liturgical manifestation), excluding the benefit of them is removed.
Instead of asking for participation-of being “part and parcel” in our life, we settle for the role of mere spectators.

Of the saints and their relics are expected to perform miracles and only miracle now asks the art, those who consecrate is to convert everything he touches into money that further inflames the devotion of the masses.
Our capitalist culture is based on it. And I also fear that their failure.

So raising the house with little resources, trying to continue producing work without knowing how to make ends meet, is not considered “miracle” but rather “pathology” at the discretion of those who give the left.
And who were excluded from the saints, we will never have a chance to access the forums where traffics in art business. But our work and experiences could be useful to people, by themselves (they are demonstrating what can be done without resources), without being business for the elites. They are accessible to all, no need sacramental devotions.
But asceticism is not usually predicament.

My grandfather, a pawn forest, never learned of the crisis of 29, nor of art, and yet, fellow local union to which he belonged, were able to raise a company store in the village for workers, with fish, cafeteria and a simple but beautiful ballroom, where to meet, besides the body, the needs of the spirit. The building still survives, converted into a “cultural center” (which justifies the space, but the cooperative spirit that produced it), which, in the former ballroom, created for the amusement of the masses, is called “main hall”, so it is unclear where the shots go now, as if only the nobility (aristocracy now speculation) could have a monopoly of happiness, good taste and beauty.
And the worst is that it seems that the choice imposed.

I thought, naive of me, that other forms were possible, and perhaps be if, instead of both controller dedicated to obstruct initiatives, favoring cooperation and harnessing the skills and knowledge of people without charging tolls previously.
More I must admit I was wrong. The Lord does not allow it (”Eppur si muove”).

CODA
It is estimated that in this world, global aims, whatever is just six steps to connect to a certain point or person on the planet. Are we not selling telematics for this purpose?
I challenge you to prove it.

This is a call for help!

Why ask those who read this and are more skilled than me at handling the media, to kindly disseminate this message through the network, in order that our prayers reach any of those, tycoons, millionaire collectors, not know what to do with your money (influential intellectuals, experts, art managers, consultants, curators, coachings … or, failing that, a multitude of disinherited), to kindly cooperate with a sponsorship or patronage to promote my works, to get them out of confinement in which they are.

This call should be understood as a request for support (any kind) for the protection of habitat, and specimens that populate it, threatened with extinction.

No. I cannot guarantee any benefits.
More … maybe yes, the salvation of their souls.

Cuatro estaciones

cuatro estaciones

Cerrar
 • Social Web
 • E-mail
 • Meneame
 • Fresqui
 • AutoBombeame
 • Culturizame
 • Blinklist
 • Mr. Wong
 • del.icio.us
 • Digg
 • Google Bookmarks
 • Yahoo! My Web
 • Technorati
 • Barrapunto
Enviar por Correo